You LC


„Lëtzebuerger Iessen an Drënken“ in MEDERNACH

mir invitéieren Iech op eise

28en Weekend Lëtzebuerger Produkter

den 2. an 3. September 2017

an der Sportshal zu Medernach

„Mir hunn am Ländche gutt Saachen, kommt kucken a schmaachen“.

Et ass eis e Pleséier, d’Aussteller vun de Lëtzebuerger Produkter elo schonns fir déi 28e Kéier zu Miedernach ze be­gréissen, wéi all Joer fannt dir hei alles wat Guddes am Ländche produzéiert gëtt, vum gudde sëffege Lëtzebuerger Béier, iwwert d’Quetschekraut bis bei eis gudd Ham. Och aus de Reg­iounen, wéi de Mëllerdall, d’Our, der Musel a vu rondrëm de Stausee gëtt et eng Hällewull flott an originell Wueren, déi mat vill Léift produzéiert gi.

D’Visiteure kënnen d’Produzente perséinlech kenneléieren, hier Produkter schmaachen an natierlech och kafen.

Dësst Jaar hun mir och Show-Cooking an der Hal, mat den Produkter vun den Aussteller.

Programm

Samschdeg, 2. September

16 Auer: Ouverture a Besichtigung mat den Eiregäscht.

17 Auer: Show Cooking

vun 18.00 Auer u gëtt et Wëllkëschstäerzelen vun Ourdaller Miel mat Speck oder eng Hameschmier
Nocturne bis 21:00 Auer

Sonndeg den 3. September

Vu 10.00 Auer un: Apéritif vum Bernard Massard.

11 Auer: Show Cooking

Vu 12.00-13.00 Auer:
Tierteg mat Judd op Bestellung
(um Tél 83 71 86)
iwwert www. medernach.info oder eng Hameschmier

13:30 Auer: Show Cooking
15:00 Auer: Show Cooking

Vu 15.00 Auer un: de Jeannot BÜCHLER mat Lëtzebuerger Musek
16:30 Auer: Show Cooking

d’Ausstellung as bis 18:00 Auer op.

FRÄIEN ENTRÉE

Fir de kléngen Honger gëtt et och e Grill, versuergt vum Radio Medernach R.O.M.

Vill flott Aussteller mat hieren Produit’en déi sur place ze entdecken sin.


„Lëtzebuerger Iessen an Drënken“ in MEDERNACH jetzt schon zum 28. Mal: die Produkte des Landes Luxemburg.

Am 2. und 3. September 2017 veranstaltet der „Syndicat d’Initiative et du Tourisme Aerenzdallgemeng a.s.b.l.“ seine landbekannte Ausstellung von luxemburgischen Produkten zum 28. Mal. Die Ausstellung wird genau wie üblich in der Sportshalle in Medernach abgehalten und hat nach wie vor als Hauptanliegen die Förderung von luxemburgischen Lebensmitteln und steht demnach unter dem Motto „Mir maachen gudd Saachen am Ländchen - Lëtzebuerger Iessen an Drënken“.

Für Stimmung und gute Laune ist während den beiden Tagen gesorgt.

Die Eröffnung findet statt am 2. Sept­ember um 16.00 Uhr, ab 18.00 Uhr werden „Wëllkeschstäerzelen aus Ourdaller Wëllkarmiel mat Speck“ ange­boten, sowie eine „Hâmeschmier“. Am Sonntagmorgen gibt es Aperitif mit Schampes von Bernard Massard. Am Sonntagmittag gibt es den beliebten Tiirtech, eine Mischung aus „Sauermous und Gromperen“. Der „Tiirtech“ sollte im Voraus unter der Nummer 837186 reserviert werden oder über die Internet Seite www.medernach.info

Am Sonntag gibt es Live Musik mit Jeannot Büchler seine beliebte Luxemburger Musik.

Bei der diesjährigen Veranstaltung stellen zirka 30 Produzenten ihre Luxemburger Produkte aus. Von luxemburgischen Weinen, Limonaden, Schnäpsen, Bier, über Honig, Bäckereiartikel, Käse, Milchprodukte, Kartoffeln, Marmelade, Kaffee bis hin zu Fleischwaren, usw. gibt es viel zu be­staunen und zu schmecken. Die Bäcke­rei „Jos a Jean-Marie“ stellen „Eise­kuchen“ mit Speltzmehl aus dem Naturpark Oewersauer her. Die „Mellerdaller Produzenten“ haben eine ganze Reihe Marktstände mit ihren leckeren Produkten. Neu dabei ist die Ausstellung „Anti-Gaspi“ der Regierung, der „Twin Gin“ der Distillerie Lemmer, die „Kiichelcher“ von Sea Bis­cuit und die regionalen Produkte des Ladens „Gudde Goût“ aus Echternach.

Dieses Mal wird in der Sporthalle auch verschiedene Male ein Show-Cooking angeboten, mit den Produkten der Aussteller.

Wie in den anderen Jahren auch, ist der Eintritt zur Ausstellung in Medernach frei.

 

24/08/2017