Den Adapto-Bus-Service gëtt vum Mäerz d’nächst Joer u komplett gratis, ma domadder sinn awer net all d'Problemer geléist.


https://www.rtl.lu/mobiliteit/news/a/1428788.html?fbclid=IwAR2j2zraIjxpaVw--iHPBTv9VW9H_fH1XyeYmbSr7fLpYptTdx2pDf6hVV8