Nutri-Score invité vun der Redaktioun Paulette Lenert (lauschtert ab 3m20)