L'actualité ULC


D'Radio's Emissiounen vun der ULC (10/09)

Bei RTL
Am Kader vun der RTL Mikrowell, dem RTL Service Magazine, all 4 Wochen, 
Méindes tëschent 9.00 an 9.15 Auer mam Patrick Greis.

Beim Soziokulturelle Radio 100,7
Emissioun mam Titel „1 Fro 1 Äntwert”, all 6 Wochen, 
Freides Nomëttes um 13.30 Auer
Déi nächsten Emissioun: 27.11.2009

Beim DNR
Emissioun mam Titel „Ärt Recht” mam Yolande Schuller, all Donneschdeg tëscht 10h00 an 11h00 (10h30) Auer um DNR am Kader vun der Sendung „Cappucino” de Mueresmagazine.

Bei Radio Latina
Eng franséischsproocheg Emissioun vun der ASTI mam Numm „Ech liewen zu Lëtzebuerg”, 
all 14 Deeg um 14.50 Auer.

Wann dir déi Emissiounen verpasst hutt da kënnt dir verschiddener och nodréigléch lauschteren, 
dier fannt se op eiser Websait: www.ulc.lu an der Rubrik “publications”.

 

21/10/2009