Les activités d'ULC


Zoom 02/2023


  • Treffen mit politischen Parteien:

ULC präsentiert Forderungskatalog

In den vergangenen Wochen traf sich eine Delegation der ULC mit Vertretern von LSAP, déi Gréng, CSV, Piraten, déi Lénk, ADR, Fokus und KPL, um den Forderungskatalog der ULC im Hinblick auf die Parlamentswahlen 2023 vorzustellen und zu diskutieren.

Seitens der ULC nahmen Direktorin Aline Rosenbaum, Präsident Nico Hoffmann, Generalsekretär Marcel Laschette und der Kommunikationsbeauftragte Marc Bourkel an den Unterredungen teil.

Ein Treffen mit einer DP-Delegation fand bereits im Dezember statt (siehe „de Konsument 01/2023“.

  • ULC-Präsident nimmt an Pestizidstudie teil

Der „Mouvement écologique“ hat 2022 in elf Luxemburger Haushalten Analysen der Pestizidbelastung im Hausstaub durchgeführt. Die teilnehmenden Personen stammen aus dem gesellschaftspolitischen Leben Luxemburgs und erklärten sich bereit, dass ihre Analysen veröffentlicht werden.

Zu den Teilnehmern gehörte unter anderem ULC-Präsident Nico Hoffmann. Nachfolgend sein Statement zu den Resultaten der Studie: „Wann de Konsument Liewesmëttel keeft, misst hien dervun ausgoe kënnen, datt déi gesond an net belaascht sinn. Desto méi wann elo drop steet, se wären aus regionaler Produktioun. Datt Liewesmëttel oft mat Pestizide belaascht sinn, ouni datt dat fir de Konsument erkennbar ass, ass net ze akzeptéieren. A scho guer net, datt virun allem zevill importéiert Wueren esouguer Grenzwäerter iwwerschreiden. Do missten de Konsumenteschutz-, Gesondheets- a Landwirtschaftsministère aktiv ginn. Datt elo awer scheinbar jiddwereen zousätzlech Pestiziden an der Loft ausgesat ass, beonrouegt nach weider. D’Politik misst endlech aktiv ginn.“

28/02/2023